Steun ons en help Nederland vooruit

D66 Hellendoorn

Nieuw commissielid Samenlevingszaken

Sander Veltkamp nieuw commissielid Samenlevingszaken

Sander Veltkamp is met unanimiteit van stemmen door de gemeenteraad aangenomen als nieuwe commissielid namens D66 voor de commissie Samenlevingszaken. Hij volgt daarmee Norbert Grobben op, die zich vanwege persoonlijke omstandigheden genoodzaakt zag terug te treden. We bedanken Norbert voor zijn inzet en wensen Sander veel succes toe. Samen maken we er een mooie periode van!