Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 april 2018

Coalitieonderhandelingen in Hellendoorn gestart


CDA, ChristenUnie, GroenLinks en D66 starten coalitieonderhandelingen in Hellendoorn.

Het CDA, de ChristenUnie, D66 en GroenLinks gaan met elkaar onderhandelen om tot coalitievorming te komen in de gemeente Hellendoorn. Uit individuele gesprekken die hebben plaatsgevonden tussen alle politieke partijen en de verkenner is gebleken dat dit de voorkeur heeft van de vier voornoemde partijen.
De vier partijen denken dat deze combinatie op basis van inhoud en vertrouwen in elkaar tot een stabiel en slagvaardig gemeentebestuur kan leiden.
Inhoudelijk voelen de partijen nadrukkelijk de urgentie om de grote uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden. Zo ligt er een forse uitdaging op het gebied van klimaat- en energiebeleid. De vier partijen zijn er gezamenlijk van overtuigd dat hier een stevig pakket van maatregelen moet worden neergelegd, waarbij zowel energiebesparing, zonne-energie als windmolens onderdeel van de oplossingsrichting zijn.
Daarnaast willen de partijenovereenstemming bereiken over hoe de gemeente Hellendoorn zich dient te verhouden tot de wereld om haar heen. Hiervoor is goede regionale samenwerking onontbeerlijk. Er moet altijd kritisch worden gekeken naar de vraag waar gezamenlijk optrekken meerwaarde heeft en waar niet. Samenwerking moet tevens democratisch en transparant worden georganiseerd, maar er staat geen hek om Hellendoorn.
Op het gebied van bestuurlijke samenwerking zien het CDA, de ChristenUnie, D66 en GroenLinks elkaar als partijen die bewezen hebben zaken voor elkaar te kunnen krijgen.
De vier partijen streven naar een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Ook wordt er gestreefd naar een bestuursperiode waarin veel ruimte is voor inbreng van inwoners, organisaties en bedrijven en van alle partijen in de gemeenteraad.
De vier partijen beginnen komende week aan deze onderhandelingen en brengen de samenleving steeds zo snel als dat kan op de hoogte van de vorderingen.

Thema

Besturen in Hellendoorn

D66 streeft naar persoonlijke vrijheid, naar een samenleving waarin mensen zelf bepalen hoe zij hun leven inrichten, en waarin mensen vrij zijn in verbondenheid. Het is van groot belang dat overheden zich aan de door henzelf gestelde regels houden, democratische verantwoording afleggen en controleerbaar zijn.

Lees meer