Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 25 september 2018

Sander Veltkamp nieuw commissielid Samenlevingszaken

Sander Veltkamp is met unanimiteit van stemmen door de gemeenteraad aangenomen als nieuwe commissielid namens D66 voor de commissie Samenlevingszaken. Hij volgt daarmee Norbert Grobben op, die zich vanwege persoonlijke omstandigheden genoodzaakt zag terug te treden. We bedanken Norbert voor zijn inzet en wensen Sander veel succes toe. Samen maken we er een mooie periode van!

Thema

Besturen in Hellendoorn

D66 streeft naar persoonlijke vrijheid, naar een samenleving waarin mensen zelf bepalen hoe zij hun leven inrichten, en waarin mensen vrij zijn in verbondenheid. Het is van groot belang dat overheden zich aan de door henzelf gestelde regels houden, democratische verantwoording afleggen en controleerbaar zijn.

Lees meer