Steun ons en help Nederland vooruit

Bertus Webbink

Raadslid en commissielid Grondgebied

67 jaar

Hellendoorn

Wie is Bertus Webbink?
Sedert mijn achtste levensjaar woon ik in Hellendoorn. Ik ben getrouwd, heb 2 kinderen, beiden woonachtig in Amsterdam. Door mijn werk als accountant (tot 1 januari 2016) in en buiten de gemeente Hellendoorn, heb ik een groot netwerk opgebouwd, met name in ondernemerskringen. Ook heb ik ruim 25 jaar bestuurswerk verricht bij ondernemersverenigingen. In die hoedanigheid ook veel contact gehad met collegeleden en ambtenaren. Jarenlang ben ik actief geweest als ambassadeur voor mijn beroepsgroep op het terrein van voorlichting op scholen en beurzen. Daarnaast heb ik diverse functies bekleed op maatschappelijk en cultureel terrein en bij sportverenigingen. Ik ben actief als toerfietser bij CC75 in Nijverdal.

Wat doe ik?
Thans ben ik onder meer nog bestuurslid van de Stichting Promotie Nijverdal, Confetti Welzijn en Zorg en de Lionsclub Hellendoorn. Tevens ben ik adviseur van de Stichting Ondernemers Klankbord. Ik ben lid van de steunfractie en kandidaat-raadslid voor de verkiezingen in maart 2018.

Wat wil ik in de Hellendoornse politiek, onder andere, bereiken?
Zoals ons verkiezingsprogramma aangeeft: “Vertrouwen” en “Samenwerken met elkaar”. De afgelopen vier jaar hebt u kunnen zien, dat in de bijzondere coalitie, D66 een zinvolle bijdrage heeft geleverd. Dit moet worden voortgezet. Inzetten op een financieel gezond beleid, meer oog voor ondernemerschap en streven naar een harmonieuze, veilige en duurzame samenleving.

Waarom ben je raadslid voor de periode 2018-2022?
Sedert ik mag stemmen heb ik landelijk, provinciaal en lokaal D66 gestemd. Ik onderschrijf van harte het sociaalliberale gedachtegoed. Ik ben thans 66 jaar en heb de tijd en energie voor deze “uitdaging”. Kortom, ik denk als raadslid een goede bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving in onze mooie gemeente.