Steun ons en help Nederland vooruit

Margreet Overmeen-Bakhuis

Wethouder namens D66

Wierden

Portefeuilles
– Ruimtelijke ordening
– Wonen en huisvesting
– Economische zaken
– Vergunningen
– Huisvesting en integratie van statushouders
– Participatie, werk en inkomen
– Aanbestedingen

 

Op een autoloze zondag in 1973 werd ik geboren in Sibculo, een klein dorpje in de gemeente Hardenberg. Ik ging naar het VWO in Almelo, studeerde aan de UT in Enschede en werkte na mijn studie in Amsterdam en Den Haag. Daarna keerde ik terug over de IJssel: eerst naar de binnenstad van Deventer en sinds 2001 woon ik in Wierden. Ik heb geboft met een geweldige man en ben moeder van twee prachtige dochters.

Noaberschap
Ik zie steeds vaker om mij heen dat niet iedereen kan meekomen, we moeten elkaar dus helpen. Liefst vanuit de samenleving, als een soort noaberschap. Het voelt als een soort maatschappelijke plicht om te doen waar je goed in bent, helemaal als je daarmee anderen van dienst kunt zijn. Zodat je een meerwaarde bent voor de samenleving en niet alleen voor jezelf.
Autonoom
Mijn vader was een van mijn grote voorbeelden. Hij stapte overal met open vizier op af en was heel autonoom denker. Nimmer onder de indruk van status, bleef dichtbij zichzelf en verloochende zichzelf nooit. Dat bewustzijn is heel belangrijk, ook in de politiek. Mijn vader kwam uit een arme streek en een arme familie met veel te veel kinderen. Hij had nauwelijks kansen maar door zijn intelligentie en vrijzinnige manier van denken begon hij op zijn 17e een succesvol eigen handelsbedrijf. Hij heeft mijn broers en mij opgevoed met het idee dat je altijd (in) jezelf moet geloven, zelf moet nadenken en je leven in eigen hand moet nemen. Die verantwoordelijkheid, ambitie en ontplooiing wil ik mijn kinderen ook meegeven.
Dienend
Mijn moeder denkt altijd aan anderen en hoe ze voor hen kan zorgen. Dankzij die combinatie werd ik sociaal (moeder) liberaal (vader). Besturen doe je door een ander te dienen, niet door besluiten uit te voeren. Leiderschap moet dienend zijn aan inwoners.
Voor Michelle Obama heb ik veel bewondering. Zij is een prachtige, natuurlijke combinatie van vriendelijkheid en kracht. Verder is Jan Terlouw een groot voorbeeld voor me, vanwege zijn inzet voor vertrouwen en samenwerking. Maar veel mensen inspireren mij, ik kijk altijd breder.

Ras-optimist
Van jongs af aan wil ik al graag dingen beter en mooier maken. Vandaar mijn keuze voor de politiek. Bovendien ben ik een ras-optimist, zie altijd oplossingen, wil kansen creëren, ben wars van polarisatie en voel me liberaal. Iedereen heeft het recht om zijn of haar leven zo te leven als hij of zij wil, mits ze anderen geen schade berokkenen of toewensen.
Daarom D66
Ik ben sociaal liberaal omdat ik geloof in: verantwoordelijkheid, vertrouwen, afhankelijkheid, onafhankelijkheid, rechtvaardigheid en rentmeesterschap.
D66’ers zijn vaak bereid verandering te omarmen. Maar voor veel mensen betekent verandering onzekerheid of zelfs angst. Door dat te bagatelliseren of door technocratische oplossingen aan te dragen doe je geen recht aan deze gevoelens. Je moet veel meer de dialoog aangaan, écht luisteren.

Coalitie
Als je de ontmoeting aangaat, maak je verbinding met de maatschappij en krijg je bezieling in de politiek. Het is een fout uitgangspunt dat de coalitie altijd gelijk heeft. Je moet kritisch blijven en open vizier houden.
Afspiegeling
Ik zet me graag in voor meer vrouwen in de politiek en ben actief in het Elsborstnetwerk. Voor sommige mensen is het lastig om aansluiting te vinden in de politiek. Daarom help ik graag anderen om hun weg hierin te vinden. Op veel plekken kan de man-vrouwverhouding beter, ook binnen de politiek en D66. Als je de maatschappij representeert, moet dat daadwerkelijk een afspiegeling van de samenleving zijn. Bovendien geeft de combinatie van vrouwelijk en mannelijk leiderschap een heel andere dynamiek, die veel meer in balans is.
“Het is een fout uitgangspunt dat de coalitie altijd gelijk heeft. Je moet kritisch blijven en open vizier houden”.