Steun ons en help Nederland vooruit

Norbert Grobben

Steunfractielid

61 jaar

Nijverdal

Wie is Norbert Grobben?
Op 4-5-1957 geboren in Amersfoort uit Twentse ouders. Gewoond in Weerselo, Enschede en Zwolle en inmiddels al weer 25 jaar woonachtig in Nijverdal.  Getrouwd.

Wat doe ik? 
Vele jaren actief geweest in het verzekeringsvak. In 2009 van mijn hobby mijn beroep gemaakt: fotografie met als specialisme de uitvaartfotografie. Fotoreportages maken van begrafenissen/crematies. Erg mooi en dankbaar werk.

Wat wil ik? 
In de loopt der jaren de wereld om mij heen zien veranderen. Ben een liberaal-democraat in hart en nieren en verzet mij al jaren tegen het populistisch gedrag van sommige politici. Ik ben voor de dialoog en de nuance. Milieu en duurzaamheid staan hoog in het vaandel evenals gelijke kansen voor iedereen. Dat kan natuurlijk op ieder moment van de dag in het dagelijks leven. Echter via de politiek wil ik trachten enige invloed uit te oefenen.

Waarom ben je commissielid voor Samenlevingszaken?
Sinds 20 april 2017 ben ik lid van D66. Inmiddels al weer de nodige jaren stem ik op D66, zowel landelijk, provinciaal als in onze eigen gemeente. Voel mij een democraat in hart en nieren. Heb doorgaans wel een uitgesproken mening over diverse zaken en kan mij behoorlijk storen aan al het gemopper om mij heen op “de” overheid. Stel dan ook vaak de vraag “wat doe je er zelf aan?”. En zo heb ik eind vorig jaar zelf dan ook maar eens gehoor gegeven aan deze vraag. Contact gezocht met D66 hier in de gemeente Hellendoorn en aangeschoven bij de steunfractie, raads- en commissievergaderingen bezocht, evenals anders door de partij geïnitieerde bijeenkomsten. Ik moet zeggen: er komt nogal wat bij kijken, veel te leren ook. Ben een groot deel van mijn leven al wel bovengemiddeld geïnteresseerd geweest in het politieke landschap, maar nooit kwam het ervan om ook daadwerkelijk actief te zijn. Die tijd is wat mij betreft nu gekomen. En het moment komt hier in onze gemeente goed uit, er is behoefte aan nieuwe mensen in de plaatselijke politiek. Dat wil zeggen: D66. Na meerdere gesprekken met de huidige D66 raadsleden, de nieuwe lijsttrekker en de voorzitter heb ik besloten mij verkiesbaar te stellen en wel op een verkiesbare plaats. Ik ga ervan uit dat ik vanuit mijn huidige positie en arbeidsverleden (heel veel gezien, “overal” geweest) een behoorlijk netwerk kan meenemen. En hoop de komende jaren een positieve bijdrage te kunnen leveren aan onze partij en dan met name voor onze mooie gemeente Hellendoorn.