Steun ons en help Nederland vooruit

Thomas Walder

Wethouder namens PvdA, VVD, CU en D66

Wethouder Ruimtelijke Ordening 4e loco burgemeester Vervangt: Anja van den Dolder

Wethouder Ruimtelijke Ordening

 • Volkshuisvesting
 • Ruimtelijke ordening
 • Grondbeleid
 • Agrarische zaken
 • Natuur, water en landschap
 • Groen, groenonderhoud en speelplaatsen
 • Begraven/Begraafplaatsen
 • Vergunningverlening
 • Energie
 • Gebiedswethouder Nijverdal Noord

Projecten

 • Tuinen van Nijverdal
 • ‘t Lochter 3 vanaf ongeveer 1 januari 2015 (zie port. Beintema)
 • Kruidenwijk Zuid
 • Groene Metropool
 • Herinrichting Grotestraat
 • Centrum ontwikkeling Nijverdal (inclusief winkelbestand)

 

Achtergrond

Mijn achtergrond ligt in het bedrijfsleven én in de politiek. Vanaf mijn studie biologie (afgerond in 2007) heb ik gewerkt bij ingenieursbureau Arcadis. Daar werkte ik aan projecten die de kans op overstromingen van rivieren verkleinen. Ook deed ik projecten die Nederland helpen om te gaan met de effecten van klimaatverandering, zoals drogere en hetere zomers. Eerst als adviseur, de laatste vier jaar vooral als projectleider. Daarnaast was ik lid van Provinciale Staten van Overijssel voor D66. Als Statenlid was ik veel bezig met thema’s als Ruimtelijke Ordening, natuur en energie. In mijn vrije tijd runde ik samen met een goede vriend een bedrijfje op het gebied van korte filmproducties.

 

Wethouder Ruimtelijke Ordening

Sinds mei 2014 ben ik wethouder Ruimtelijke Ordening in de gemeente Hellendoorn. Ik ga graag aan de slag met iedereen in de gemeente die goeie ideeën heeft over hoe we de gemeente kunnen versterken in ruimtelijk opzicht, zeker ook in combinatie met werkgelegenheid, aantrekkelijkheid en leefbaarheid. Daarbij moeten we wijs balanceren op een evenwicht tussen het behouden van al het moois binnen de gemeente, en het stimuleren van nieuwe ontwikkelen. Ik word voor erg enthousiast van economische initiatieven in het landelijk gebied die meerdere doelen dienen. Ik geloof niet dat het nodig is dat bijvoorbeeld landbouw en natuur elkaar per definitie dwars zitten, of dat landschap en nieuwbouw alleen maar conflicteren. Als je het maar slim aanpakt kan er een hele hoop. Dat vraagt ook wat van de gemeente: als er mooie initiatieven zijn, met maatschappelijke meerwaarde, die nét niet binnen de gemeentelijke regeltjes vallen en dus niet zouden mogen – dan moet je volgens mij die regels aanpassen. Zeker in deze tijd.

 

Vier partijen

Werkelijk uniek is de situatie in Hellendoorn waarbij er twee wethouders zitten namens vier partijen. Deze constructie is gekozen omdat de vier in Hellendoorn kleine partijen ChristenUnie, PvdA, D66 en VVD goed met elkaar samenwerken en dat het qua kosten niet wenselijk is dat alle vier deze partijen een eigen wethouder leveren. Omdat ik in mijn studententijd actief lid was van de PvdA  en als D66-Statenlid veel samengewerkt heb met de ChristenUnie en VVD, denk ik dat ik heel goed namens deze vier partijen mijn rol als wethouder kan vervullen. Deze constructie vraagt dat zo’n wethouder ‘boven de partijen staat’ en dus niet een te duidelijke lokale politieke signatuur heeft. Daarom kan het ook bijna niet anders dan dat deze twee wethouders van buiten de gemeente moesten komen.

 

Wethouder van buiten?

Ik woon op dit moment in Deventer, met mijn vriendin. In januari 2014 ben ik gelukkige vader van een dochter geworden en in 2016 ook nog van een zoon.

Voor de gemeente Hellendoorn is het nieuw om een wethouder van buiten de gemeente te hebben. Ik zie dit zelf als een voordeel voor de gemeente. Omdat ik ‘van buiten’ kom, is mijn netwerk ‘buiten’ ook heel goed ontwikkeld, vooral richting de provincie en de Tweede Kamerfractie van D66. Ik zorg dat de gemeente hier van profiteert. Bovendien zijn frisse invalshoeken in het college van Burgemeester & Wethouders ook zeker niet verkeerd! Leerervaringen van buiten de gemeente neem ik mee naar binnen de gemeente.

 

Contact

Ik wil bekend staan als een wethouder die zo min mogelijk binnen zit op kantoor. Ik wil zoveel mogelijk buiten zijn, waar het gebeurt. Bij ondernemers, bij vrijwilligersorganisaties, bij mensen. Wilt u contact met mij? Graag! Links van mijn fotootje op deze pagina kunt u klikken om mij te mailen, daarnaast ben ik bereikbaar via 0548-630301.

 

Toelichting kandidaatstelling als lijstduwer in 2018:

Graag ga ik voor het lijstduwerschap van D66 Hellendoorn. Ik begrijp dat mijn kandidatuur misschien ongebruikelijk is, omdat ik niet in de gemeente Hellendoorn woon, maar als wethouder daar ben ik de afgelopen jaren wel deel van de gemeenschap geworden en heb ik er een groot netwerk opgebouwd. Omdat ik niet alleen namens D66 wethouder ben maar ook namens drie andere partijen, kan ik heel weinig voor D66 betekenen tijdens de campagne. Met een lijstduwerschap hoop ik toch een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het trekken van stemmen voor D66. Door mijn werk kom ik immers veel in de lokale media en heb ik dagelijks contact met inwoners van onze gemeente. Ik sluit niet uit dat sommige inwoners een neiging zouden kunnen hebben om op me te stemmen en dat moeten we als partij natuurlijk wel verzilveren. Een plek onderaan de lijst geeft volgens mij duidelijk aan dat ik niet van plan ben om raadslid te worden, en ik zal daar ook open en transparant over zijn tijdens de campagne.