Steun ons en help Nederland vooruit

Besturen in Hellendoorn

D66 is een voorvechter van een sterke democratische rechtstaat waarin mensen invloed en inspraak hebben

Werken en economie

We willen dat het voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk is om zich in de gemeente Hellendoorn te vestigen en dat ondernemingen er kunnen starten en groeien.

Wonen en leefbaarheid

Hellendoorn moet een aantrekkelijke, veilige en gezonde leefomgeving bieden voor haar inwoners, waarbij initiatieven vanuit de kernen aangemoedigd en ondersteund worden.

Samenleven in Hellendoorn

D66 staat voor een aantrekkelijke, goed functionerende, duurzame en zorgzame lokale samenleving, waaraan iedereen mee kan doen.

Financiën

Als sociaal-liberale partij wil D66 behoedzaam omgaan met de financiële huishouding van Hellendoorn.