Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Besturen in Hellendoorn

D66 streeft naar persoonlijke vrijheid, naar een samenleving waarin mensen zelf bepalen hoe zij hun leven inrichten, en waarin mensen vrij zijn in verbondenheid. Het is van groot belang dat overheden zich aan de door henzelf gestelde regels houden, democratische verantwoording afleggen en controleerbaar zijn.

Het in stand houden, het bevorderen en het faciliteren van zo'n lokale samenleving beschouwt D66 als een kerntaak van de gemeente.

Standpunten