Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Wonen en leefbaarheid

Voor het welzijn van mensen is het van groot belang dat zij kunnen wonen in goede en betaalbare woningen in een aantrekkelijke, veilige en gezonde leefomgeving.

Het in stand houden, bevorderen en faciliteren van een aantrekkelijke leefomgeving beschouwt D66 als een kerntaak van de gemeente.