Steun ons en help Nederland vooruit

Vragen aan D66 Hellendoorn

Is lokale politiek wel belangrijk ?
Ja, omdat heel veel beslissingen, die voor het leven van inwoners belangrijk zijn, juist in de gemeente worden genomen.
Zeker nu de gemeentes voor veel belangrijke taken verantwoordelijk is geworden, zoals de jeugdzorg, de langdurig thuiszorg en werk en inkomen.

De gemeenteraadverkiezingen worden dus steeds belangrijker ?
Ja, want in de gemeente is de gemeenteraad de baas. Uiteindelijk wordt daar bepaald en besloten hoe de zaken worden geregeld voor de inwoners.

Is stemmen op D66 dan een goede keus?
Ja, want D66 is een optimistische, landelijk werkende Partij, met enthousiaste en deskundige leden en medewerkers en goede heldere plannen.

Heeft werken vanuit een landelijk werkende partij dan voordelen ten opzichte van een lokaal werkende partij?
Ja, want de leden zijn net zo geworteld in en betrokken bij, de lokale gemeenschap, maar zij kunnen putten uit een enorme ervaring en kennis van vele  andere raadsleden, wethouders, provinciebestuurders en Kamerleden uit het hele land. Ook kan succesvol invloed worden uitgeoefend bij die provinciebestuurders en Kamerleden.

Zal er iets veranderen als D66 in Hellendoorn meer raadszetels krijgt?
Ja, want D66 heeft duidelijk heel andere ideeën en plannen en vooral een andere benadering en houding bij het beantwoorden van de vragen waarvoor wij als gemeente in de komende jaren komen te staan.
D66 wil, veel meer dan nu het geval is, focussen op werkgelegenheid en de lokale economie. De lokale ondernemers moeten veel meer als partners worden gezien en niet als cliënten die zich vooral aan de regels moeten houden.

Niet vooral regels en problemen zien, maar luisteren, meedenken en naar mogelijkheden en oplossingen zoeken.
De kwaliteit van de samenleving is voor D66 een speerpunt.

Goed functionerende, aantrekkelijke, zorgzame en duurzame lokale gemeenschappen zijn voor het welzijn van inwoners nu al erg belangrijk en worden dat in de toekomst nog veel meer.
Voldoende werk, goed onderwijs, betaalbare huizen, een interessant cultuuraanbod en het lokaal opwekken van schone energie vormen belangrijke voorwaarden voor een aantrekkelijke gemeenschap waaraan iedereen mee kan doen.
D66 wil veel meer inbreng en invloed van inwoners, ondernemers, verenigingen, organisaties en andere belangrijke partners, op de plannen en op het beleid van de gemeente.

Dan zal de samenleving beter gaan functioneren  en dan zal het vertrouwen in het bestuur en de politiek weer terug kunnen keren.

Laatst gewijzigd op 12 juli 2018